Sanitat, farma i biotech

BPV compta amb un equip d'advocats especialitzats en l'assessorament a empreses del sector, que presten serveis altament especialitzats, amb un enfocament multidisciplinar i amb un alt grau d'especialització en el sector que inclou aspectes mercantils i contractuals, administratius, fiscals, reguladors, dret de la competència, propietat industrial i intel·lectual, protecció de dades, M&A,  medi ambient i compliance.

El nostre assessorament inclou l'acompanyament a les empreses del sector des de l'inici de la seva activitat i al llarg de tot el cicle d’investigació, desenvolupament, producció, comercialització i promoció dels seus productes o serveis.

També assessorem i participem en la negociació i execució de contractes de transferència de tecnologia, contractes de fabricació i de distribució i la concessió de llicències.

Així mateix, defensem i representem els nostres clients davant de tot tipus de procediments judicials i arbitrals.

Treballem amb un enfocament multidisciplinar i amb un alt grau d'especialització en el sector que inclou aspectes mercantils i contractuals, administratius i reguladors, dret de la competència, propietat industrial i intel·lectual, M&A i compliance.

Serveis relacionats

  • Finances corporatives públiques i privades, govern corporatiu, fusions i adquisicions, fiscalitat nacional i internacional, assumptes corporatius, incloent-hi assumptes contractuals i alternatives i estratègies d'inversió i finançament de projectes.
  • Accés al mercat i competència.
  • Desenvolupament de productes i concessió de llicències: patents, marques comercials i altres tipus de protecció de la propietat intel·lectual, aliances estratègiques i associacions corporatives i de màrqueting, protecció de dades.
  • Responsabilitat per productes defectuosos, disputes comercials, accions col·lectives de consumidors i disputes de propietat intel·lectual.
  • Estratègies, processos i qüestions d'accés al mercat, promoció de medicaments, contractació pública, procediments administratius i contenciós-administratius, incloent-hi procediments sancionadors.
    Assessorament societari, fiscal i laboral especialitzat vinculat al sector de Pharma i Salut.

Professionals relacionats