Logística i transport

El món està canviant i el sector de logística i transport s'enfronta també a un període de canvis. Les expectatives dels consumidors augmenten constantment, la tecnologia ja no és un complement, sinó una part essencial de l'estratègia, estan apareixent noves empreses, i cada vegada influeix més l'economia de la col·laboració.

Des de BPV comptem amb un equip multidisciplinar integrat, versàtil i dimensionat que compta amb una àmplia experiència en el disseny i implementació d'estructures reguladores i de finançament, operacions corporatives i d'infraestructures i gestió de riscos en el sector logístic, de transport i mobilitat urbana.

El nostre equip està format per professionals amb un perfil clarament multidisciplinar, ja que està format per professionals de diverses àrees d'especialitat, tots ells units per un profund coneixement del sector.

Servicios relacionados

  • Assessorament en la resolució de conflictes derivats del transport internacional i nacional de mercaderies, terrestre, marítim i aeri.
  • Mediació institucional o ad hoc.
  • Arbitratge davant els tribunals nacionals o internacionals.
  • Procediments davant la jurisdicció ordinària reclamació de danys en mercaderia, reclamació per retard, etc.)
  • Operacions mercantils de societats del sector, fusions, adquisicions i operacions de control de carteres.
  • Assessorament en formes de finançament i pagament, contractes de transport, assegurances.
  • Internacionalització de les empreses de logística en la seva expansió a l'exterior. Assessorament en els contractes d'agència que hagin d'emplenar-se amb els col·laboradors en l'exterior.
  • Assessorament en operacions internacionals: licitació en concursos, redacció de contractes, operacions amb valors d'empreses del sector, etc.
  • Assessorament societari, fiscal i laboral especialitzat vinculat al sector de transport.

Professionals relacionats