Energies renovables

Des de BPV assessorem als nostres clients en totes les qüestions relacionades amb aquesta complexa normativa en tots els àmbits dels projectes i a tots els actors del mercat (productors, promotors, proveïdors, inversors, venedors, entitats financeres, operadors, contractistes, fons) tant a entitats i empreses privades, amb un component nacional o internacional, en el finançament de projectes d'energia renovable:  plantes fotovoltaiques, termosolars, biomassa i eòliques.

El nostre equip compta amb una àmplia experiència que ens permet la implementació de mètodes pragmàtics per garantir la resolució de qualsevol controvèrsia relacionada amb Energies Renovables d'una forma ràpida i eficaç.

Disposem dels recursos i els coneixements multidisciplinars que ens permeten assessorar i acompanyar els nostres clients en tots els aspectes que puguin incidir en matèria d'energies renovables, ja sigui en matèria fiscal, contractual, administrativa, financera, societària, o en el desenvolupament tant urbanístic com mediambiental.

Serveis relacionats

  • Assessorem en procediments administratius i contenciós-administratius relacionats amb les principals novetats reguladores del sector, incloent-hi la defensa lletrada si així ho requereix el cas.
  • Assessorament en la negociació de contractes de subministrament a companyies dedicades a la comercialització d'energies renovables.
  • Assessorament en la tramitació d'autoritzacions administratives, i en la comunicació amb organismes competents.
  • Assessorament en el finançament de projectes d'energia renovable, negociació en contractació, contractes O&M, contractes *EPC (“clau en mà”), etc., que permet oferir una estratègia individualitzada de gran valor afegit per als nostres clients.

Professionals relacionats