Energies renovables

Des de BPV assessorem als nostres clients en totes les qüestions relacionades amb aquesta complexa normativa en tots els àmbits dels projectes i a tots els actors del mercat (productors, promotors, proveïdors, inversors, venedors, entitats financeres, operadors, contractistes, fons) tant a entitats i empreses privades, amb un component nacional o internacional, en el finançament de projectes d'energia renovable:  plantes fotovoltaiques, termosolars, biomassa i eòliques.

El nostre equip compta amb una àmplia experiència que ens permet la implementació de mètodes pragmàtics per garantir la resolució de qualsevol controvèrsia relacionada amb Energies Renovables d'una forma ràpida i eficaç.

Disposem dels recursos i els coneixements multidisciplinars que ens permeten assessorar i acompanyar els nostres clients en tots els aspectes que puguin incidir en matèria d'energies renovables, ja sigui en matèria fiscal, contractual, administrativa, financera, societària, o en el desenvolupament tant urbanístic com mediambiental.

Serveis relacionats

Assessorem en procediments administratius i contenciosos administratius relacionats amb les principals novetats reguladores del sector, incloent-hi la defensa lletrada si així ho requereix el cas.

Assessorem en procediments administratius i contenciosos administratius relacionats amb les princ...

Assessorament en la negociació de contractes de subministrament a companyies dedicades a la comercialització d' energies renovables.

Assessorament en la negociació de contractes de subministrament a companyies dedicades a la comer...

Assessorament en la tramitació d' autoritzacions administratives, i en la comunicació amb organismes competents.

Assessorament en la tramitació d' autoritzacions administratives, i en la comunicació amb organis...

Assessorament en el finançament de projectes d'energia renovable, negociació en contractació, contractes O&M, contractes EPC ("clau en mà"), etc., que permet oferir una estratègia individualitzada de gran valor afegit.

Assessorament en el finançament de projectes d'energia renovable, negociació en contractació, con...

Professionals relacionats

¿Com treballem?

Vivim l'abogacia amb passió i, per sobre de tot, amb molta actitut

1

Identifiquem quines són les teves necessitats, analizem punts forts i punts febles i dissenyem l'estrategia més adecuada.


2

T'assignem un equip d'especialistes i un responsable que liderarà el projecte i la interlocució.


3

T'acompanyem en tot el teu camí, no només en una part.

Explíca'ns el teu cas sense compromís

Sol·licita Assessoramento