Empresa Familiar

La nostra pràctica compta amb advocats especialitzats que procedeixen de diferents àrees de pràctica, tots ells amb una sòlida formació jurídica, la qual cosa ens permet trobar solucions legals a les empreses familiars durant tot el seu desenvolupament empresarial, sigui quin sigui el sector en el qual desenvolupen la seva activitat, l' estadi generacional en què es troben o el tipus d' empresa familiar del qual són titulars.

Des de la construcció d' una societat, dissenyant l' estratègia familiar i empresarial amb un procés de professionalització de la gestió i organització. Assegurem la consolidació en el mercat d'aquest tipus de societats i col·laborem en la possible expansió de l'empresa familiar amb una anàlisi individualitzada de les amenaces i fortaleses del grup empresarial en el mercat en el qual opera.

Comptem entre els nostres clients amb un elevat nombre de famílies empresàries ens ha confiat la responsabilitat de la seva assistència jurídica, no només pel que fa als seus propis negocis, sinó també a l' estructuració de les relacions de la família amb l' empresa i dins de la pròpia família. Prestant aquest servei tan ampli, els nostres advocats han col·laborat en l'expansió i la consolidació de nombroses empreses familiars.

Oferim assessorament integral amb un enfocament multidisciplinari: posem al servei dels nostres clients la nostra avalada experiència en totes les àrees del dret: mercantil-contractual, financer, tributari, laboral, regulador, públic i processal/arbitratge.

Serveis relacionats

Assessorament en la negociació, la redacció i la implantació de protocols familiars o acords de socis.

Assessorament en la negociació, la redacció i la implantació de protocols familiars o acords de s...

Assessorament en l’adaptació dels estatuts socials a les necessitats de la família o al protocol familiar i redacció de reglaments del consell d’administració o el consell de família.

Assessorament en l’adaptació dels estatuts socials a les necessitats de la família o al protocol ...

Assessorament en la reorganització del patrimoni familiar des de la planificació fiscal fins la formalització dels documents requerits.

Assessorament en la reorganització del patrimoni familiar des de la planificació fiscal fins la f...

Assessorament en la planificació de la successió patrimonial, elaboració de testaments i pactes successoris, formalització de donacions, permutes, compravendes.

Assessorament en la planificació de la successió patrimonial, elaboració de testaments i pactes s...

Assessorament en l’elaboració d’acords matrimonials o de parella pels membres de la família empresària.

Assessorament en l’elaboració d’acords matrimonials o de parella pels membres de la família empre...

Assessorament per advocats a les reestructuracions societàries al si dels grups d’empreses familiars.

Assessorament per advocats a les reestructuracions societàries al si dels grups d’empreses famili...

Planificació tributària de l’empresa familiar i dels membres de la família empresària.

Planificació tributària de l’empresa familiar i dels membres de la família empresària.

Assessorament en la planificació, l’estudi i la negociació d’operacions de compravenda, fusió o escissió de societats integrants de l’empresa familiar bé dins del si de la pròpia família, bé en relació amb altres.

Assessorament en la planificació, l’estudi i la negociació d’operacions de compravenda, fusió o e...

Estudi e implantació de fórmules de retribució pels membres de les empreses familiars.

Estudi e implantació de fórmules de retribució pels membres de les empreses familiars.

Elaboració de contractes de treball especialment concebuts per l’empresa familiar.

Elaboració de contractes de treball especialment concebuts per l’empresa familiar.

Professionals relacionats

¿Com treballem?

Vivim l'abogacia amb passió i, per sobre de tot, amb molta actitut

1

Identifiquem quines són les teves necessitats, analizem punts forts i punts febles i dissenyem l'estrategia més adecuada.


2

T'assignem un equip d'especialistes i un responsable que liderarà el projecte i la interlocució.


3

T'acompanyem en tot el teu camí, no només en una part.

Explíca'ns el teu cas sense compromís

Sol·licita Assessoramento