Empresa Familiar

La nostra pràctica compta amb advocats especialitzats que procedeixen de diferents àrees de pràctica, tots ells amb una sòlida formació jurídica, la qual cosa ens permet trobar solucions legals a les empreses familiars durant tot el seu desenvolupament empresarial, sigui quin sigui el sector en el qual desenvolupen la seva activitat, l' estadi generacional en què es troben o el tipus d' empresa familiar del qual són titulars.

Des de la construcció d' una societat, dissenyant l' estratègia familiar i empresarial amb un procés de professionalització de la gestió i organització. Assegurem la consolidació en el mercat d'aquest tipus de societats i col·laborem en la possible expansió de l'empresa familiar amb una anàlisi individualitzada de les amenaces i fortaleses del grup empresarial en el mercat en el qual opera.

Comptem entre els nostres clients amb un elevat nombre de famílies empresàries ens ha confiat la responsabilitat de la seva assistència jurídica, no només pel que fa als seus propis negocis, sinó també a l' estructuració de les relacions de la família amb l' empresa i dins de la pròpia família. Prestant aquest servei tan ampli, els nostres advocats han col·laborat en l'expansió i la consolidació de nombroses empreses familiars.

Oferim assessorament integral amb un enfocament multidisciplinari: posem al servei dels nostres clients la nostra avalada experiència en totes les àrees del dret: mercantil-contractual, financer, tributari, laboral, regulador, públic i processal/arbitratge.

Serveis relacionats

  • Assessorament en la negociació, la redacció i la implantació de protocols familiars o acords de socis.
  • Assessorament en l'adaptació dels estatuts socials a les necessitats de la família o al protocol familiar i redacció de reglaments del consell d'administració o el consell de família.
  • Assessorament en la reorganització del patrimoni familiar, des de la planificació fiscal fins a la formalització dels documents requerits per a això.
  • Assessorament en la planificació de la successió patrimonial, elaboració de testament i pactes successoris, formalització de donacions, permutes, compravendes.
  • Assessorament en l'elaboració d'acords matrimonials o de parella per als membres de la família empresària.
  • Assessorament per advocats en les reestructuracions societàries en el si de grups d'empreses familiars.
  • Planificació tributària de l'empresa familiar i dels membres de la família empresària.
  • Assessorament en la planificació, l'estudi i la negociació d'operacions de compravenda, fusió o escissió de societats integrants de l'empresa familiar, bé dins del si de la pròpia família, bé en relació amb altres famílies, empreses, directius o inversors institucionals.
  • Estudi i implantació de fórmules de retribució per als membres de les empreses familiars.
  • Elaboració de contractes de treball especialment concebuts per a l'empresa familiar.

Professionals relacionats