Capital Risc

BPV ha participat en tot tipus d'operacions d'adquisició i desinversió i de finançament. El nostre coneixement de les polítiques i pràctiques del capital risc, el seu entorn i les seves regles internes permet que ofereixin als nostres clients assessorament a mida ajustat al sector d'activitat al qual s'adreça i a la quantia de la inversió projectada.

En BPV disposem d'advocats especialitzats en capital risc en totes les àrees de pràctica, la qual cosa ens permet organitzar equips multidisciplinaris amb rapidesa i eficiència, i prestar un assessorament integral en tots els aspectes de les operacions de capital risc de qualsevol sector.

Oferim assessorament integral amb un enfocament multidisciplinari: posem al servei dels nostres clients la nostra avalada experiència en totes les àrees del dret: mercantil-contractual, financer, tributari, laboral, regulador, públic i processal/arbitratge.

Serveis Relacionats

  • Serveis d'assessorament contractual en matèria de fusions i adquisicions.
  • Assessorament en operacions de Capital Llavor, i inversions i assessorament global a projectes innovadors, start-ups i emprenedors.
  • Formalització, organització i obtenció d'autoritzacions per a la creació de fons i vehicles d'inversió.
  • Govern corporatiu.
  • Assessorament en propietat intel·lectual i industrial i protecció de dades.
  • Assessorament societari, fiscal i laboral especialitzat vinculat al sector Capital de risc.

Professionals relacionats