Reestructuracions i Concursal

A BPV assessorem a deutors en dificultats perquè puguin articular les decisions òptimes dirigides a reestructurar el seu negoci. Aquest assessorament comprèn tots els aspectes laborals, concursals, financers, societaris i fiscals.

Comptem amb una avalada experiència abordant la problemàtica de les companyies de manera integral i la nostra capacitat d'assessorament multidisciplinar i multijurisdiccional ens permeten liderar la coordinació i la gestió de cada assumpte, per optimitzar els processos i garantir els recursos i el coneixement amb l'objectiu de protegir els interessos empresarials de manera eficient.

Assessorem a empreses, tant nacionals com internacionals, tant del costat del creditor en defensa dels seus interessos, com del costat del deutor, amb l' objectiu primordial d'assolir la superació de les seves dificultats econòmiques.

També assessorem en el disseny i implantació de processos de reestructuració empresarial i refinançaments, incloent-hi, entre altres actuacions, els procediments preconcursals i concursos de creditors. També abordem totes les actuacions previstes a la Llei Concursal.

Serveis relacionats

  • Assistència en tot tipus de procediments concursals en totes les seves fases, amb especial incidència en la peça de qualificació i en la defensa d' accions de reintegració.
  • Diagnòstic de la situació d' insolvència i desenvolupament d' un procés de refinançament de deute.
  • Reestructuracions i convenis concursals.
  • Liquidació de companyies, amb especial assessorament en el procés de venda d' unitats de negoci.
  • Operacions de compravenda d'actius en context de crisi o insolvència, tant a compradors d'actius (dins o fora d'un procediment concursal), com a venedors, accionistes i administradors.

Professionals relacionats