Litigació i Arbitratge

Som experts en la resolució de controvèrsies actuant com a representació lletrada en litigis tramitats davant tribunals espanyols, així com en procediments arbitrals nacionals i internacionals

La nostra àmplia experiència en la defensa dels interessos de companyies nacionals i internacionals i consumidors i usuaris en l' àmbit de la litigació, l' arbitratge internacional i la protecció jurídica d' inversions són la base de la confiança dels clients en el nostre equip.

Oferim les solucions més eficaces i adequades als interessos i objectius dels nostres clients, posant a la seva disposició els recursos necessaris amb els quals abordar la defensa i mitjans de resolució de controvèrsies.

Per a això, duem a terme un anàlisi detallat i global de cada assumpte per oferir la solució més eficaç i adequada als interessos i objectius dels nostres clients, posant a la seva disposició els recursos necessaris amb els quals abordar la defensa i mitjans extraprocessals de resolució de controvèrsies.

Serveis relacionats

 • Interpretació i execució de contractes en matèria civil i mercantil.
 • Resolució i rescissió de contractes.
 • Responsabilitat d' administradors, auditors i directius.
 • Contractes de col·laboració mercantil, distribució, agència, subministrament, franquícies.
 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Responsabilitat per producte, reclamacions de consumidors i usuaris i responsabilitat civil extracontractual.
 • Impugnació d' acords socials i tota mena de conflictes societaris.
 • Conflictes derivats de contractes d' arrendament d' obra i serveis.
 • Procediments per a l' adopció de mesures cautelars, incloses les adoptades en suport de procediments judicials o arbitrals.
 • Execució de resolucions judicials.
 • Nul·litat, revisió i execució de laudes nacionals.
 • Reconeixement i execució de resolucions judicials i laudes estrangers.
 • Intervenció i direcció jurídica en tot tipus de procediments davant Corts d' Arbitratge nacionals i internacionals i arbitratges ad hoc.

Professionals relacionats