Inmobiliari

En BPV coneixem profundament el sector Immobiliari i els seus operadors, la qual cosa ens permet preveure els possibles riscos i complicacions dels projectes i proporcionar solucions eficaces mitjançant estratègies legals innovadores.

Assessorem clients nacionals i estrangers, multinacionals, empreses i institucions, promotores, fons d'inversió immobiliària, family offices i particulars del sector immobiliari.

El nostre equip d'Immobiliari està especialitzat en l'assessorament en projectes immobiliaris de tota mena en totes les fases del projecte immobiliari, des de l'estructuració de la inversió, finançament, vehicles, adquisició, promoció, finançament, arrendament i desinversió.

Disposem dels recursos i els coneixements multidisciplinaris que ens permeten assessorar i acompanyar als nostres clients en tots els aspectes que puguin incidir en els seus assumptes immobiliaris, ja sigui en matèria fiscal, contractual, administrativa, financera, societària, o en el desenvolupament tant urbanístic com mediambiental.

Serveis relacionats

 • Compravendes i aportacions societàries de carteres de crèdits i immobles.
 • Compravendes via asset deal o share deal i arrendaments de tot tipus d'actius singulars (residencial, comercial, hoteler, industrial, logístic, oficines i sòls)
 • Finançaments immobiliàries.
 • Contractes de promoció, construcció i clau en mà.
 • Joint ventures per al desenvolupament de projectes immobiliaris.
 • Fiscalitat immobiliària.
 • Litigació i arbitratges en matèria immobiliària.
 • Procediments d’expropiació.
 • Normativa sectorial.
 • Redacció d' instruments de planejament i execució de sòl, gestió i disciplina urbanística.
 • Responsabilitat patrimonial.

Professionals relacionats