Administratiu

Som coneixedors del funcionament de l'Administració Pública i oferim assessorament a empreses en sectors altament regulats, operadors industrials, empreses estrangeres i fons d'inversió, per proposar noves solucions en projectes públics i de col·laboració entre el sector públic i el privat.

Assessorem a entitats privades en l'elaboració d'escrits de demanda i sol·licituds a les entitats públiques de l'administració central i local, donant suport en els procediments administratius corresponents. Preparem licitacions en fase precontractual, ajudant amb les licitacions en els diferents nivells del procés, en particular durant les negociacions, i assessorament en la planificació de l' ús del sòl i la preparació i implantació de projectes d' infraestructures, turisme i industrials.

Així mateix, assessorem sobre les accions legals i administratives i les infraccions administratives, en concret, de naturalesa mediambiental i urbanística, així com en assumptes que incumbeixen a sectors regulats.

L'experiència adquirida sumada al nostre interès per entendre el negoci dels nostres clients ens ha permès convertir-nos en grans experts en cadascun dels sectors regulats i poder prestar el millor assessorament legal possible.

Serveis relacionats

  • Contractació pública.
  • Resolució de controvèrsies.
  • Contractació en sectors exclosos.
  • Sectors regulats: financer, energia, defensa, salut, transports i telecomunicacions, tant a nivell nacional com a supranacional.
  • Infraestructures i serveis públics.
  • Recursos naturals i sistemes de protecció ambiental.